EN

За нас

Ние създадохме фондация „Трейс за хората”, защото вярваме в мисълта на Джон Дън, станала надслов на книгата на Ърнест Хемингуей „За кого бие камбаната”:

„Човекът не е Остров, вътре в себе си затворен. Човекът има връзка с Континента, той е част от всичко друго … аз съм част от цялото човечество”.

godishnina1Във времена на кризи – финансови, икономически, духовни, а и след тях, не бива да забравяме, че сме преди всичко човеци и трябва да се подкрепяме. Общността на предприемачеството е тази, която винаги е била двигателя на промените. В нея са знаещите, можещите, креативните и смелите.

Фондация „Трейс за хората” е създадена на 2 юли 2014 г. с решение на Съветът на директорите на „Трейс Груп Холд” АД. Целта да се обединят усилията на фирмите от групата в областта на социалната и корпоративната отговорност. Фондацията е с обществено полезна дейност и нейни основни цели са:

Мисия, ценности, принципи

Като публична и социално отговорна компания през годините „Трейс Груп Холд” АД е подкрепяла дарителски каузи в сферата на социалните дейности, екологията, културно-историческото наследство и образованието. Желанието ни бе да разширим тази дейност, като създадем фондация, която да бъде живата ни връзка с общностите, които имат нужда и с организациите, които работят за подпомагане на обществено значими каузи.

tr2

Нашата мисия е да подпомагаме и насърчаваме дарителството и дарителските традиции.

Целта ни е да подкрепяме, да финансираме, да търсим средства по различни проекти за осъществяването на значими за обществото каузи ри пълна прозрачност на процедурите.

Нашите принципи са: