EN

Басните на Валери Петров стигнаха до читателите си, благодарение на подкрепата на ТРЕЙС

„Трейс Груп Холд” АД подпомогна издаването на стихотворните басни на Валери Петров по случай 90-годишния му юбилей. Книгата „От иглу до конец” бе издадена от ИК „Захари Стоянов”, а илюстрациите са на големия художник Георги Чаушов.