EN

Подкрепа за изграждането на Възстановителен център за онкоболни деца

„Трейс Груп Холд” Ад се вкючи в поредната инициативата за набиране на средства за изгарждане на първия в България на Център за възстановяване и работа с деца с онкохематологични заболявания. Акцията е на Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“.

„Всяка година у нас от рак се разболяват близо 200 деца на възраст от 0 до 18 г. В България липсва психологическа подкрепа за децата, за родителите и за другите деца в семейството. Ние работим за създаването на нормални условия за възстановяване на деца с онкохематологични заболявания и за преодоляване на тежките емоционални последствия от болестта”. Това е част от призива на родителите на онкоболни деца, заели се с нелеката задача да събират средства и да организират всичко възможно, за да облекчат тежкото заболяване на най-малките.

В село Опицвет с дарения вече е закупен терен, а архитекти са направили безвъзмезно проекта. В момента се набират средства за строителството.