EN

Фондация „Трейс за хората“ благодари на Стефка Костадинова за членството й в Управителния съвет

На 02.05.2017 г.  приключи членството на Стефка Костадинова в Управителния съвет на фондация „Трейс за хората“.  В тази връзка фондацията изпрати благодарствено писмо до г-жа Костадинова:

 

До

СТЕФКА КОСТАДИНОВА

председател на БОК

член на Обществения съвет

на фондация „ТРЕЙС ЗА ХОРАТА“

София

от

ДЕСИСЛАВА ЛЮБЕНОВА

изпълнителен директор

на фондация „ТРЕЙС ЗА ХОРАТА“

София

 

Б Л А Г О Д А Р С Т В Е Н О    П И С М О          

 

Уважаема г-жо Костадинова,

приемете нашата най-сърдечна и искрена благодарност за възможността заедно с Вас да работим във фондация „Трейс за хората“. В рамките на своите финансови възможности фондацията  подкрепя проекти в сферата на науката, образованието, спорта и културата, подкрепя личности и екипи, които със своите таланти, познания и умения са вдъхновяващи примери за общността, дават основания младите да избират България, да популяризират Родината ни, да продължават да мечтаят  и сбъдват мечтите си.

Бяхме партньори на няколко спортни клубове от аматьорския и професионален спорт, които завоюваха национални, балкански и европейски титли, подкрепихме  провеждането на състезания, в които забавлението и положителните емоции, стимулират и увличат  участниците  да развиват своите възможности и спортни таланти.

Уверяваме Ви, че фондацията ще продължи да подкрепя развитието на българския спорт!

Позволете ми да пожелая здраве, професионални успехи и  много спокойни лични дни!

С уважение!

Десислава Любенова, изп. директор на фондация „Трейс за хората“