EN

Фондация „Трейс за хората“ връчи награди на отличени абсолвенти от УАСГ

За пета поредна година Фондация „Трейс за хората“ връчи награди на отличените абсолвенти от инженерните специалности в Университета по архитектура, строителство и геодезия за „ Най-добра дипломна работа“.

През лятната дипломна сесия на академичната 2018-2019 г. се проведе защита на дипломни работи от специалностите „Транспортно строителство“ и „Хидротехническо строителство“. Деканските ръководства отличиха пет дипломанти, които имат най-висок успех при разработване и защита на дипломната работа.

Изпълнителният директор на „Трейс – Пътно строителство“ АД инж. Георги Иванов връчи наградите на победителите в конкурса и сподели: “Професията на инженера и на строителя е благородна и обществено значима. Всъщност това не е професия, а привилегия. Ние материализираме мечтите на хората и с нашите знания и труд правим живота по-лесен и комфортен. Не чакайте да откриете Пътя на своето професионално развитие, а го създавайте. Не е лесно, но затова пък е истинско!“.

Парична награда на стойност 500 лв., и възможност да стартират кариерата си в „Трейс Груп Холд“ АД получиха инж. Ганка Димитрова и инж. Данаил Йорданов от специалност „Водоснабдяване и канализация“; инж. Матей Илиев, специализирал жп строителство, инж. Васил Димитров, специализация „Транспортни съоръжения“ и инж. Адриан Георгиев със специализация „Пътно строителство“.

В УАСГ фондация „Трейс за хората“ подкрепя инициативи, които стимулират желанието на студентите да надграждат уменията си, да търсят алтернативни полета за изява, да се самоорганизират и възпитават у себе си лидерски качества. Сред подкрепените проекти са състезанието “Spaghetti Bridge“, участия от отбора по математика на университета, който на световни олимпиади  печели призови места, а на национални студентски математически състезания – златни медали в индивидуалното и отборно класиране.