EN

Фондация „Трейс за хората“ подкрепи церемонията по награждаване на “Най-добрите университети на България“

Фондация „Трейс за хората“ подкрепи IV-тата годишна церемония “Най-добрите университети на България“ – тези които водят напред Духа и интелекта на българската нация. На 11.02.2020 г.,  на церемонията по награждаване в най-смисленото състезание, измерващо рейтинга на българските висши училища, проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов – председател на Обществения съвет на фондацията и на Надзорния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД, връчи отличието на Университета по архитектура, строителство и геодезия. Професорът сподели, че е изключително щастлив за предоставената възможност от в. „24 часа“, тъй като е от двете страни на „барикадата“ – повече от 20 години преподавател в университета и работодател в Трейс. “Моят призив към държавата, работодателите и висшите училища е да се обърнем към средното образование, към родителите и учителите, които да насочват децата към професии, които са важни за развитието на държавата и обществото. Ние, днес, приемаме студенти, които ще бъдат на пазара на труда през 2060 година. Готови ли сме за това?, попита проф. Михайлов и се обърна към ректора на УАСГ, проф. д-р инж. Иван Марков с думите: “Щастлив съм да връча тази награда на моя университет и на моя ректор.“ В отговор проф. Марков сподели: „Благодаря на проф. Михайлов. Аз се явявам работодател на този работодател…, но какво да се прави, така стоят нещата.“

В коментар пред в. „24 часа“ проф. Михайлов разказа за вижданията си за връзката университети – бизнес. „Българските работодатели днес се конкурират със западния бизнес за привличане на добри кадри. Въпросът е доколко университетите ни са част от международния глобален пазар на образование? Ние вече живеем в дигиталната трансформация,  най-малко 40% от всички бизнеси ще умрат в следващите 10 години, ако не намерят начин да интегрират новите технологии. Децата, които ще се приемат  през 2020 г. във висшите училища, ще бъдат активни на пазара на труда и след 2060 г. Готови ли са университетите и бизнеса за тази промяна, готови ли сме да вземем решения, които гарантират устойчивост и просперитет след 20 години?“, сподели той. Цялото интервю по темата можете да прочетете тук.

„24 часа“ слага началото на рейтинговата система на университетите през 2004 г. През следващата година в оценката се включват и работодателите, а през 2011 г. рейтингът вече се изготвя от консорциум с държавно участие, в който се отчитат професионалните направления и тяхната ефективност по 44 критерия. От тогава до днес рейтингът на висшите училища е припознат от Министерството на образованието и науката  за определяне политиката на финансиране на университетите. Министърът на образованието  Красимир Вълчев подчерта: „Днес, не само в България, а и по света системите на образование не могат да отговорят на динамиката на развитие. Вървим към фундаментални промени, които ще доведат до свръхконцентрация на висше образование и е важно да знаем отговорите на въпросите „какво“ и „как“ ще учим“.