EN

Управителен съвет

проф. Николай Михайлов

председател

 

Проф. Николай Михайлов е председател на Съвета на директорите на „Трейс Груп Холд“ АД и  ръководител на катедра „Пътища“ на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ).

Проф. Михайлов е роден на 3 ноември 1955 г. в с. Мъдрец,  Старозагорска област. Завършва Строителния техникум в Стара Загора, а след това се дипломира като магистър инженер в Университета по архитектура, строителство и геодезия, специалност „Пътно строителство“. В същия университет специализира „Проектиране и строителство на летища и автомагистрали“. През 1991 г. получава научната степен – доктор на техническите науки. Дисертационният му труд е на тема „Икономическа ефективност на капиталните вложения в пътното строителство“.

През  1993 г. завършва  Икономическия университет във Варна,  специалност „Мениджмънт и стопански бизнес“. Допълнително специализира „Бизнес и управление на стопанския процес“ в Австрийската Стопанска Камара. През 2001 г.  придобива научна степен“ доцент в Катедра „Пътища“ на Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Професионалната му биография започва в системата на Главно управление на пътищата. В периода 1991-1993 г. е ръководител на Конструкторския отдел, след това и главен инженер в „Пътно управление“- Стара Загора. В периода от 1993–2002 г. е Изпълнителен директор в „Пи Ес Ай“- Стара Загора. В същия период поема ръководството и на „ПСК ТРЕЙС“ АД в качеството си на Председател на Съвета на директорите.

Инж. Николай Михайлов е един от учредителите на Приватизационен фонд „Пътища“ АД. През 1998 г. е избран за Председател на Надзорния съвет на „Холдингово дружество Пътища“ АД и заема този пост до 2002 г.

От 2003 г. до 2005 г. е Председател на Съвета на директорите на строителен холдинг „Трейс Груп“ АД и  Главен директор на „Пи Ес Ай“ АД – Стара Загора. От 2005 г. до момента е Председател на Съвета на директорите на „Трейс Груп Холд“ АД. Дружеството обединява строителни компании на територията на цялата страна, които изпълняват големите инфраструктурни обекти в страната и чужбина.

Дружеството е публично от декември 2007 г., когато направи рекорд в презаписване на първичното публично предлагане на 200 000 нови акции на Българската фондова борса.

Въпреки икономическата криза „Трейс Груп Холд” АД се развива устойчиво. Дружеството се определя като лидер в инфраструктурното строителство, а Николай Михайлов като един от хората допринесли за запазването и развитието на строителния бранш у нас.

Получените през годините десетки награди са обществена оценка за цялостната дейност на „Трейс Груп Холд” АД, както и признание за визията на групата в областта на корпоративното развитие и социалната отговорност. Сред наградите са „Данъкоплатец на годината 2001”, отличията на КСБ – Златна статуетка (2008, 2009) и Платинена (2010).

Проф. д-р инж. Николай Михайлов е преподавател в катедра „Пътища“ на УАСГ по дисциплините: „Строителство на пътища“ и „Съвременни технологии в изграждането на пътища“. През 2009 г. придобива научно звание ДОЦЕНТ  по специалността  „Проектиране, строителство и поддържане на улици, автомобилни пътища и съоръжения” . През 2011 г. е избран за професор в катедра „Пътища” , а през  2012 г. става неин  ръководител.  През 2010 г. издава учебник по „Строителство на автомобилни пътища”, в който са включени най-съвременните екологични и ефективни  строителни технологии. В Учебника е отделено и подобяващо място на  изискванията на националните и международни стандарти  към  качеството на изпълнение.  Богатият практически опит на проф. Михайлов в строителството и в управлението на пътни обекти е отразен и в публикациите му в списание „Индекс Пътища”. Той е един от организаторите и активен участник в ежегодните „Пътни конференции с международно участие” по актуалните проблеми в проектирането, финансирането, поддържането и строителството на пътищата у нас. Тези конференции имат значителен принос  за  подобравяне  управлението на  пътното дело у нас.

По инициатива на проф. Михайлов в „Трейс Груп Холд” АД е разработена обучаваща система за привличане на млади специалисти, на които се осигурява възможност за развитие и постигане на високи степени в професионалната реализация. Холдингът има стажантска програма, в която участват ежегодно десетки ученици и студенти от професионалните училища в страната и Университета по архитектура, строителство и геодезия – София, УНСС и Икономическия университет във Варна. Като резултат от тази програма в момента в групата работят над 50 млади строителни инжeнери и икономисти.

Проф. Николай Михайлов е един от членовете-учредители на „Лайънс клуб – Тракия” в Стара Загора и участва във всички обществени и дарителски кампании на клуба, свързани с борбата с очните заболявания, работата с младите хора и развитието на културата.

 Като частно лице и като председател на СД на „Трейс Груп Холд” АД участва в редица дарителските кампании за възстановяване на православни храмове и културни средища. Подпомага кампанията за възстановяването на Боянската църква „Св. Никола и Св. Пантелеймон” (2008 г.) като част от инициативата „Вечните сгради на България”. Ръководеното от него дружество подкрепи възраждане на Музея на Уста Кольо Фичето в Дряново (2010 г. ) по повод 210-годишнината от рождението на майстора. ТРЕЙС бе сред компаниите подкрепили инициативата на в. „Стандарт” – „Чудесата на България”. Проф. Михайлов е сред учредителите на иницирания от водещото бизнес списание „Мениджър” – „Зелен кръг”, в който ще участват българските компании, съпричастни към зелените идеи и политики, които са отговорни за природата и опазването на околната среда.

Групата е меценат на българска литература. Сред авторите са акад. Антон Дончев, Павел Матев, Георги Константинов, Валери Петров, Димитър Недков. Сред изданията, които са получи подкрепа е и книгата „Да приемем или Не“ на испанския гуру на поведенческите науки в областта мениджмънта Пако Муро.

Проф. Михайлов е член на Камарата на строителите в България. Съпредседател е на Комитета по „Инвестиционни проекти и инфраструктура“ към  Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Носител е на Приз „Буров“ за индустриално управление за 2010 г. Отличен с приза на Сдружението на пътните инженери и консултанти –  „Инженер на годината 2012“.

Николай Михайлов e семеен с четири деца.

акад. Стефан Воденичаров

член

 

Акад. Стефан Воденичаров е роден на 01.09.1944 г. в гр. София. През 1968 г. завършва Техническия университет, със специалност „машинен инженер“. През 1974 год. получава степен „Доктор“, през 1989 год. става „Доцент“, а през 1991 год. – „Професор“. Титлата „Доктор на техническите науки“ получава през 1998 год. От 2004 год. е „Член-кореспондент“, а през 2012 год. е избран за „Академик“. Преди избирането му за председател на БАН акад. Стефан Воденичаров е директор на Института по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски“ с Център по хидро- и аеродинамика (ИМСТЦХ) – БАН.

Областите на научен интерес на акад. Воденичаров са: Механика на разрушаване на твърдото тяло; Материалознание и технология на машиностроителните материали; Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура

Акад. Стефан Воденичаров е ръководител на 207 проекта и договори по програми на Европейския съюз, НАТО и Международната агенция за атомна енергетика, както и на договори с български правителствени и стопански организации (МО, МВР, МОН, АЯР, АЕЦ „Козлодуй“). В неговата експертна дейност се включват участията му в национални и международни органи. Съвет за образование и наука към Президента на Република България; Комисия за ядрена безопасност към Агенцията за ядрено регулиране; Квалификационния център на АЕЦ „Козлодуй“; Междуведомствен съвет по въпросите на военно-промишления комплекс и мобилизационната готовност на страната към Министерски съвет; Оценител на ІІІ и ІV Рамкови програми на ЕС; Експерт на Международната агенция за атомна енергия; Представител на България в дейността на NATO.

Акад. Воденичаров е носител на почетен знак „Марин Дринов“ за значителни заслуги към БАН. Записан е в „Златната книга на изобретателите“ на Патентното ведомство. Носител е на званието „Доктор Хонорис Кауза“ на Техническия университет във Варна. Награден е с „Почетна значка“ за заслуги, като изобретател, на Министерството на икономиката и с Плакет от министъра на отбраната за заслуги. Носител е на Голямата награда на Българската стопанска камара за създаването на серия високотехнологични продукти, обезпечаващи националната сигурност.

Акад. Стефан Воденичаров е член на ASM – American Society of Metallurgy; AIAA – American Institute of Aeronautics and Astronautics; ASTM – American Society for Testing of Materials; ASD – Aerospace and Defence Industries Association of Europe.

акад. Антон Дончев

член

 

Акад. Антон Дончев е писател от световен ранг, който създава предимно исторически произведения. Автор е на редица романи, най- известният от които е „Време разделно”. Романът е превеждан и издаван в чужбина. Получава номинация в САЩ от фондацията „Джеън и Ървинг Стоуън“ за най-добър исторически роман.

Първият му самостоятелен роман „Сказание за времето на Самуила” е публикуван през 1961 г. Романът получава наградата за най-добър роман на годината на Съюза на българските писатели. Досега от книгата – в 12 издания, в един и два тома, вече са продадени повече от 500 000 екземпляра.

Неговата втора книга „Време разделно“, написана само за 45 дни, и досега остава най-известният български роман в световната литература. Преведена е на 25 езика с тираж 2 милиона копия. През 70-те години на 20-ти век – малко след премиерата на „Време разделно“ в САЩ, книгата е включена в програмата на славянските факултети на световните университети. Получава номинация в Америка от фондацията „Джеън и Ървинг Стоуън“ за най-добър исторически роман. Романът е екранизиран през 1987 г. от режисьора Людмил Стайков.

Издателство „Захари Стоянов“ издава събрани съчинения на Антон Дончев, от които вече са публикувани 12 тома.

Антон Дончев е учредил две стипендии „Време разделно“ за студенти от Родопите по история и българска литература. Със стипендиите се разпорежда Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“.

От 2003 г. е академик на Българската академия на науките.  Акад. Дончев е носител на наградата за балканска литература „Балканика”, удостоен е с орден „Стара планина” и орден „Св. Св. Кирил и Методий”, носител е на „Голямата награда за литература”, на Националната литературна награда „Йордан Йовков” и др.

Владислав Славов

член

 

Владислав Славов е роден на 18.04.1947 г. в гр. София  Завършил е Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Специализирал е областта на ценни книжа и съдебен контрол, данъчно и административно правосъдие, съдебна администрация и съдебни технологии в САЩ, като и защита правата на човека и основните свободи  в Холандия.

Съдия Славов започва професионалната си кариера като стажант съдия в Софийския градски съд от 1975 г. до 1976 г. Непосредствено след това постъпва на работа извън органите на съдебната власт като юрисконсулт в Геолого-проучвателно предприятие на ДСО „Редки метали”. В същото предприятие работи и като старши юрисконсулт до 1981 г.

През същата година постъпва като старши юрисконсулт в Министерството на металургията и минералните ресурси  до 1983 г., когато в системата на Министерството са  създадени три корпорации. Г-н Славов е назначен за главен юрисконсулт на Корпорация “Цветна металургия” . През 1985 г. е преназначен на длъжност главен юрисконсулт в Министерството на металургията, а през 1986-87 г. е главен юрисконсулт на СО „Металургия”. Успоредно с това е извършвал дейност като арбитър и ръководител на Вътрешностопанския и ведомствения арбитражи (от 1983 г. до 1987 г.).

От 1987 г. става арбитър във Върховния държавен арбитраж, а от 1991 г. до 1996 г. последователно изпълнява длъжността прокурор и заместник-главен прокурор в Главна прокуратура с оглед на процедурата по закриване на държавния арбитраж. От м. Декември 1991 г. е член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание, съгласно Решение на НС от 16.09.1994 г. През 1996 г. е избран за първия председател на Върховния административен съд с решение на ВСС и Указ N 229 от 27.06.1996 г. на Президента на РБ, като мандатът му приключва през 2003 г. Същата година с Указ N 450  от 9.10.2003 г. на Президента на РБ е освободен от длъжността председател на ВАС и на Общото събрание на съдиите от ВКС и ВАС  е избран за съдия в Конституционния съд.

Г-н Славов е основател на сдружение “Правна инициатива за обучение и развитие” (гр. Варна), създадено през 2004 г. Организацията с финансиране от други НПО проведе огромна дейност за обучение на млади съдии, прокурори, следователи и адвокати по непозната към този момент в България методика. Това сдружение е в основата на създадените по-късно Национален институт на правосъдието и Център за обучение на адвокати „Кр. Цончев”.

С негово активно участие  са осъществени два проекта, финансирани от ПРООН, Британското посолство и „ФАР” за усъвършенстване на административното правораздаване, за кодификация на административното законодателство и за създаване на регионални административни съдилища.

Председател е на Съюза на юристите в България. Семеен с едно дете.

 

Стефка Костадинова

член от учредяването до 02.05.2017г.

 

Стефка Костадинова е българска лекоатлетка и състезател по скок на височина. Родена е на 25 март 1965 г. в Пловдив. Тъй като била буйно дете, майка й решава да насочи енергията й в спорта. Започва с плуване и в 5-и клас влиза в спортното училище на града. Първият й треньор в Тракия (Пд) е Еньо Тодоров.

В 7-ми клас вече е майстор на спорта. В 10-и клас скача 190 см. Тогава обаче получава травма, която я вади за една година от строя. Разделя се с Еньо Тодоров. След това среща бъдещия си съпруг Николай Петров. Той – млад треньор, тя – в 12-и клас. Първия си скок над 2 метра прави на 25 август 1984 г. в София. Следват 197 полета на тази гросмайсторска граница в общо 130 състезания.

На 30 август 1987 г. в Рим Стефка Костадинова печели световната титла със световен рекорд  — 209 см, който и до днес не е подобрен. Година по-късно на Олимпиадата в Сеул през 1988 година остава със сребърния медал.

Костадинова е двукратна световна шампионка на открито в “Рим ‘87” и “Гьотеборг ‘95”. Носителка е на 5 титли от първенства на планетата в зала – “Париж ‘85”, “Индианаполис ‘87”, “Будапеща ‘89”, “Торонто ‘93” и “Париж ‘97”. Европейска шампионка от “Щутгарт ‘86”. Колекцията й включва и 4 златни медала от първенства на Стария континент в зала – “Пирея ‘85”, “Лиевен ‘87”, “Будапеща ‘88”, “Париж ‘94”. Победителка е и във финала на Световната купа в “Канбера ‘85”.

Стефка Костадинова печели своята мечтана олимпийска титла в Атланта през 1996 година, скачайки 205 см. През 1999 г. прекратява състезателната си кариера и започва работа в управленските структури на спорта като вицепрезидент на Българската федерация по лека атлетика. През същата година е избрана за зам.-председател на Държавната агенция за младежта и спорта, а от 1 август 2001 г. е зам.-министър на спорта. На 11 ноември 2005 г. оглавява и Българския олимпийски комитет. Завършва пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, специалност „Учител по физическо възпитание“.

Четири пъти е избирана за Спортист № 1 на България – 1985, 1987, 1995, 1996 г. Пет пъти е обявявана за Най-добър спортист на Балканите – 1985, 1987, 1995, 1996, 1997 г.

Стефка Костадинова става и единствената българка със спортен „Оскар“ в света редом до имената на Сена, Марадона, Пеле, Карл Луис, Майк Тайсън. През 1996 г. е наградена с орден “Стара планина”, първа степен за изключителните й заслуги към Република България.

На 11 ноември 2005 г. е избрана за председател на Българския олимпийски комитет, а четири години по-късно е преизбрана за втори мандат.

На 9 май 2013 г. Стефка Костадинова спечели третия си мандат като председател на Българския олимпийски комитет.

Стефка Костадинова е член на фондация „Трейс за хората“ от учредяването й до 02.05.2017г.

Десислава Любенова

изпълнителен директор

 

Десислава Любенова е завършила Университета за национално и световно стопанство с две специалности  –  икономика и управление на човешките ресурси и теория и методика на масовата информация. Специализира в  Лондон в международните консултантски компании KPMG,  Ernst & Young  и D. G. Jones  & Partners. Участвала е в обмяна на ноу-хау и технически опит между български и гръцки консултантски  фирми. Специализира в сферата на капиталовите пазари и мениджмънта в САЩ. Тя е лицензиран оценител на Агенцията за приватизация.

Професионалната си кариера започва през 1991 г.  като координатор в “Мак 89” ООД. През 1992 г. е консултант в „Мак Консулт” ООД,  като по-късно става управител и съдружник във фирмата. От 1996 г. до 2006 г. е изпълнителен директор на „Холдингово дружество Пътища” АД.  Била е член на Съвета на директорите на следните дружества: “Мостстройинженеринг” ЕАД – София, „Пътностроителна техника” АД – София, „Бургаспътстрой” АД – Бургас. Председател е на Съвета на директорите на „ТРЕЙС СОФИЯ” АД в периода 15.01.2008 – 01.07.2015г.

Десислава Любенова е изпълнителен директор и един от създателите на първата по рода си у нас специализирана болница за лечение на гръбнака – СБАЛ „Гръбначен център”.

Член на УС на  Асоциацията на индустриалния капитал в България, член на УС на Българската стопанска камара и на Надзорния съвет на Националния институт за помирение и арбитраж, както и на УС на Социално-инвестиционния фонд.

Десислава Любенова е Носител на наградата „Млад мениджър” за 2001 г. на фондация „Еврика”.